školní rok 2013-2014

návštěva předškováků v ZŠ

 

 

5.11. "Zamykání zahrady" 

 

  

21.10.jsme navštívili výstavu ovoce a zeleniny v Arboretu Šmelcovna

 

20.9. byli předškoláci na Masarykově náměstí na akci "Den bez aut"

panáček Rabásek předal dětem výhru - hrací prvek "Strážnice" za přítomnosti místostarosty města Ing. Jaromíry Vítkové

 

 

školní rok 2012-2013 

 paní učitelky a děti ze třídy Sluníček převzaly cenu za 1. místo 

 " poukaz na nové hřiště v hodnotě 90 000,- Kč" 

 

  

Soutěž " O nejlepšího panáčka" jsme vyhráli - děkujeme všem, kteří nám dali hlas

 

 

 

předškoláci v knihovně

 

masopust v MŠ

 

návštěva předškoláků v ZŠ

 

návštěva "Tří králů"

 

rozsvícení  vánočního stromečku

 vánoční besídky a tvoření

vystoupení dětí ze třídy Klokánků na Jarmarku

 

Mikulášská nadílka

 

Zamykání zahrady

na výletě do Arboreta Šmelcovna

 návštěva výstavy v Muzeu - Husí slavnosti

 den s Městskou policií

školní rok 2011-2012

předškoláci na dopravním hřišti

 rozloučení se školním rokem

 

16.5. výlet do Lysic na pohádku "princ Bajaja"

"Den Země" na zahradě MŠ

návštěva ze ZUŠ

 

 "Den Země" v SPgŠ

 

děti dostaly odměny za obrázky ve výtvarné soutěži " Ovoce na naší zahrádce"

opičí show v MŠ

 

divadlo ve skleníku "O velrybě Lízince"

 

návštěva knihovny

 

loutkové divadlo v MŠ

 

1.3.jsme slavili Masopust

 

  

 na výstavě v ZŠ Slovákova

 

 kouzelník Waldini

předškoláci v ZŠ

 

 

 5.1.nás navštívili "Tři králové"

koncert v MŠ

 

besídky a vánoční tvoření

děti ze třídy Koťátek vystoupily na Jarmarku

 

14.10.jsme navštívili Arboretum Šmelcovna

chodíme plavat

22.9. " Den bez aut"