Informace rodičům                                          

 

Školné

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena dle § 6 vyhlášky č.14/2005 Sb. a § 123 zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Pro školní rok 2013/2014 je Vnitřní předpisem školy stanovena na 400 CZK za kalendářní měsíc. 

 • Úplatu zákonný zástupce platí od přijetí do MŠ tj. od 1.9. 2013 (i v případě, že dítě nastoupí do MŠ později!)
 • Bezúplatné vzdělávání posledního ročníku MŠ platí nejdéle 12 měsíců.
 • O osvobození mohou požádat fyzické osoby, které pečují o děti, přičemž pobírají dávky pěstounské péče, a řádně to prokáží.

Stravování

 

 • Stravování v MŠ je povinné.
 • Přihláška ke stravování v MŠ – zák. zástupce dítěte vyplní dle pokynů na přihlášce, kterou obdrží první týden v září 2012.
 • Individuální omezení v přijímání určitých potravin projednají zák. zástupci s tř. učitelkami a ved. stravování na jednotlivých pracovištích.
 • K dispozici pro děti je v MŠ volné pití během dne (zdravá voda, bylinkový a ovocný čaj).
 • Celodenní stravné činí pro děti   do 6 let : 30 CZK /denně

    pro děti, které dovrší ve šk. roce 2013/14 (do 31.8.2014) 7 let : 34 CZK/denně.

 

Provoz a docházka dětí do MŠ

 

 • Mateřská škola je otevřena na všech pracovištích od 6.30 hod. do 16.30 hod.
 • Příchod dětí do MŠ běžně do 8.00 hod., po domluvě s tř. učitelkou je možný pozdější příchod (nejpozději do 8.30 hod.) - vzhledem k uzavření denního počtu dětí ke stravování a uzavření budovy.
 • Příchod do MŠ oznamuje zákonný zástupce vždy zazvoněním na zvonek u hlavních dveří (panel se zvonky jednotlivých tříd).

  

Vzdělávání dětí v MŠ

 

Nově přijaté děti se mohou přijít podívat a účastnit části dne v MŠ kdykoliv po předchozí domluvě.

Dny otevřených dveří jsou součástí dílen, divadelních představení, akcí školy.

 

Práce ve třídě:

  

 • Věkově smíšené třídy
 • Postupná adaptace dětí před nástupem do MŠ
 • Individuální respektování osobnosti každého dítěte
 • Prostor pro rozvoj samostatnosti, komunikace, sociálních vztahů
 • Herní koutky pro rozvíjení aktivity a činorodosti
 • Možnosti pro rozvíjení pohybové činnosti – zdravotní chvilky, dopravní hřiště, tělocvična, krytý bazén, školní zahrada, okolí
 • Cílená příprava předškoláků na školu - plánované vyrovnávání nedostatků před nástupem do školy 
 • Odborné bezplatné  poradenství v oblasti logopedické péče –  3 třídy pro děti s narušenou komunikační schopností - pracoviště Lidická ulice, péče na všech pracovištích
 • Základy hry na flétnu, anglického jazyka, předplavecký výcvik, keramika, pohybové aktivity

   

Co potřebuje dítě do MŠ

 

 • Hrací kalhotky do pasu s kapsou na kapesník
 • Zástěrku nebo sukénku s kapsou na kapesník
 • 1 balení papírových kapesníků (10 ks)
 • Plastový hrneček na pití
 • Pyžamo (podepsané)
 • Bezpečné přezůvky s pevnou patou (ne pantofle!)
 • Oblečení pro pobyt venku (starší oblečení, které mají děti v šatně v igelitové tašce)
 • Kartáček, zubní pasta, kelímek (později dle pokynů třídní učitelky)