Klokánci

Klokánci

Počet dětí: 25
Věk dětí: 3-7 leté
Třídní učitelky: Bc. Jarmila Malušková, Ranata Klimešová

 naše třída