Veverky

Veverky

Počet dětí: 25
Věk dětí: 3-7 leté
Třídní učitelky:

Luďka Mašková, Bc.Martina Oborná

   

 naše třída