MŠ Bílkova

V současné době má naše MŠ 7 tříd. Celková kapacita školy je pro 168 dětí ve věku od 3 do 7 let.

Je to škola sídlištního typu obklopená velkou, pěčlivě udržovanou zahradou. Budova je jednopatrová. V přízemí se nachází 3 třídy se sociálním zařízením, dílna pana školníka, vstupní místnost pro zaměstnance, prádelna, sušárna, mandlovna.  Kuchyň, výdejové a umývací kuchyňky s příslušenstvím, kancelář pro vedoucí stravování, sklad čistících prostředků.

V prvním patře jsou umístěny 4 třídy a kancelář zástupkyně ředitelky. Celý objekt je chráněn bezpečnostním zařízením, který je napojen na Městskou policii Boskovice.

Z boční části budovy je kotelna a garáž. Kolem celé MŠ se rozkládá velká zahrada, která je vybavena 5 pískovišti, hracími prvky - „Eko domeček a Strážnice“, zahradními domečky.  Zahrada je obklopena dřevinami, které dotváří pěkný přírodní ráz. Celé okolí školy je oploceno. 

MŠ má značně velké prostory tříd a heren, které jsou vybaveny novým nebo rekonstruovaným nábytkem, hračkami, pomůckami a netradičními materiály. Hračky jsou umístěny v hracích koutech, v barevných zásobnících z umělé hmoty a dřeva tak, aby je děti dobře viděly a aby si je mohly samy brát a samy je ukládat na své místo.Ve všech třídách je klavír pro hudebně pohybovou výchovu, dramatiku, počítače s dětskými výukovými programy. Je zaveden a plně využíván pitný režim ve všech třídách.

Výchovu a vzdělávání zajišťuje stabilní zkušený kolektiv učitelek. Školní vzdělávací program s názvem " Mám rád svoje město, kamarády a přírodu" vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní výchovu.