MŠ Lidická

Náš školní vzdělávací program byl schválen Státním zdravotnickým ústavem v Praze (garantem evropského programu Škola podporující zdraví).

MŠ pracoviště Lidická ulice je držitelem certifikátu Mateřská škola podporující zdraví.

 

Mateřská škola je umístěna v klidném prostředí na okraji sídliště v blízkosti překrásného prostředí údolí říčky Bělé, lesního prostředí Doubravy, areálu Červené zahrady, zámecké obory, boskovického zámku a hradu.

Školu navštěvuje v sedmi třídách 146 dětí.

  

Ve školním roce 2008/2009 byla vybudována v prostorách MŠ nová třída „Motýlci“

 
Součástí mateřské školy jsou tři speciální logopedické třídy.
Výchovu a vzdělávání dětí zajišťuje stabilní zkušený kolektiv učitelek.

 

Jednotlivé třídy jsou kvalitně vybavené  a esteticky upravené.

Máme :

            hudební nástroje – klavír, housle, kytara, elektrické klávesy, flétny,...

            počítače IBM s výukovými programy pro děti 

            počítač s programem BREPTA pro  logopedickou  prevenci a nápravu řeči

            rozmanitý výtvarný  i netradiční materiál

            knihovničky pro děti ve třídách

            herní  koutky pro rozvoj osobnostních zájmů dětí......

 

Mateřskou školu obklopuje  na prosluněném místě jižní strany rozlehlá školní zahrada s  plochou zeleně a vzrostlými stromy, keři, šesti pískovišti. Nabízí možnost celoročního využívání  k rozmanitým pohybovým aktivitám dětí. Nevhodné hrací prvky na školní zahradě byly odstraněny, protože v současné době neodpovídaly normám EU a nesplňovaly požadavky na bezpečnost dětí.  Mateřská škola má vypracovaný projekt na rekonstrukci školní zahrady včetně vybavení vhodnými herními prvky a  ozdravění zeleně. Přírodní ráz zahrady zůstane zachován a postupně přibudou nové herní sestavy, domečky. 

 

Ve školním roce 2005/2006 se podařilo obnovit v areálu Dětské dopravní hřiště, které bude sloužit dětem  naší MŠ i ostatním dětem z mateřských škol i základních škol města i okolí k získávání praktických  dovedností malého chodce i cyklisty.