MŠ Na Dolech

MŠ Na Dolech

Mateřská škola Na Dolech byla otevřena v září 1982. Nachází se v klidné části města, v zástavbě rodinných domků, mimo rušné komunikace. Ze všech stran je obklopená zelení. Tato poloha přispívá k nezávadnému a zdravému prostředí školy i školní zahrady. Školní zahrada skýtá velké možnosti využití v jednotlivých ročních obdobích. MŠ je dvouposchoďová budova, na každém podlaží jsou umístěny dvě třídy se sociálním zázemím. V suterénu školy se nachází krytý bazén s vyhřívanou vodou pro předplaveckou výchovu dětí, což je téměř ojedinělé zařízení MŠ pro děti v celé ČR. A právě touto vymožeností se charakteristicky odlišuje od jiných MŠ. Vybavení MŠ je velmi dobré, průběžně se obměňuje a doplňuje, což přispívá k dobré práci s dětmi. Kapacita i naplněnost školy je 100 dětí (po 25 dětech ve 4 třídách), všechny třídy jsou heterogenní s dětmi ve věku od 3 do 6 let. Všichni zaměstnanci MŠ jsou plně kvalifikovaní pro výkon své práce. V oblasti výchovy a vzdělávání se škola zaměřuje na osobnostní rozvoj dítěte s nabídkou rozšířených pohybových činností a velmi úzkou otevřenou spoluprací s rodiči dětí. K 1.7.2008 došlo ke sloučení mateřských škol v Boskovicích v jednu příspěvkovou organizaci.