Sluníčka

Sluníčka

Počet dětí 25
Věk dětí 3-7 let
Třídní učitelky: Čániová Naďa, Havelková Ivana

 naše třída