Zvonečci

Zvonečci

Počet dětí: 25
Věk dětí: 3-7 leté
Třídní učitelky:

Mgr. Michaela Kolářová , Zdeňka Bláhová, asistentka pedagoga Zuzana Velflová

 naše třída